Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2780
Title: Transcendentalizm a twórczość Tischnera. Recenzja książki Anny Borowicz: „Transcendentalizm w filozofii Józefa Tischnera”. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010
Authors: Wesołowska, Agnieszka
Keywords: Anna Borowicz; Transcendentalizm w filozofii Józefa Tischnera
Issue Date: 2012
Citation: "Folia Philosophica" T. 30 (2012), s. 353-357
Abstract: Recenzja książki Anny Borowicz: „Transcendentalizm w filozofii Józefa Tischnera”. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2780
ISSN: 1231-0913
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wesolowska_Transcendentalizm_a_tworczosc_Tischnera_recenzja.pdf238,13 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons