Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2816
Tytuł: Historia ortografii polskiej argumentem za potrzebą reformowania współczesnej pisowni
Autor: Polański, Edward
Słowa kluczowe: historia ortografii polskiej; współczesna pisownia; ortografia polska
Data wydania: 2009
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, T. 20 (2009), s. 76-85
Abstrakt: The author presents the arguments in favour of introducing the reform of the Polish orthography which should mainly consist in the unification of some regulations and removal of some inconsistence and errors. Among arguments he makes conclusions deriving from the analysis of the history of spelling. Disadvantageous orthographic regulations are a big problem for their users. Taking a look at the orthographic regulations established in different periods of time allows for distinguishing the rules that need to be corrected, improved and adjusted to the contemporary Polish language, among other things, in relation with a developing electronic communication. The article finishes with suggestions of changes of some orthographic rules with their justification
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2816
ISSN: 0208-5011
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Polanski_Historia_ortografii_polskiej_argumentem_za.pdf637,16 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons