Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2818
Tytuł: Jak nas widzą studenci? Umiejętności interpersonalne nauczycieli akademickich w opinii studentów
Autor: Polak, Jarosław
Słowa kluczowe: edukacja akademicka; relacja uczeń-opiekun; umiejętności interpersonalne nauczycieli akademickich
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Kożusznik, J. Polak (red.), “Uczyć z pasją : wskazówki dla nauczycieli akademickich” (s. 9-31). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article provides the results from the research done at faculties of mathematics and natural sciences at the University of Silesia on students’ opinions concerning academic teachers’ social skills. The research concerned three areas regarded as most important due to their contribution to effective education, or the ability to motivate, communicate knowledge and assess students. These skills, which in fact are prerequisites for effective teaching, are particularly significant from psychological perspective, for they facilitate good student-tutor relationship, which is as important as disseminating and shaping of factual knowledge. The results presented in the paper, as well as reflection on forming interpersonal relationships in the process of academic education may well aid teachers and serve as suggestions how to improve their skills.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2818
ISBN: 9788322622940
9788380121362
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Polak_Jak_nas_widza_studenci_Umiejetnosci_interpersonalne_nauczycieli_akademickich.pdf664,26 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons