Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2830
Tytuł: Dziecięca konceptualizacja czasu w językowym obrazie pór roku
Autor: Niesporek-Szamburska, Bernadeta
Słowa kluczowe: postrzeganie czasu przez dzieci; konceptualizacja czasu; język polski nauczanie
Data wydania: 2009
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, T. 20 (2009), s. 141-151
Abstrakt: In the analysis the article refers to the cognitive methodology and linguistic world image. On the basis of examples from authentic and creative texts on seasons written by children, the article shows the way the time of seasons is conceptualized. It points to the relations between the very conceptualization with colloquial perspectives of time as the road, lengthening and shortening given seasons depending on the point of observation and the usage of simple linguistic means speeding the time of expected events.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2830
ISSN: 0208-5011
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Niesporek_Szamburska_Dziecieca_konceptualizacja_czasu_w_jezykowym.pdf703,24 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons