Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2832
Tytuł: Odzwierciedlenie języka i kultury regionu w śląskich pieśniach górniczych
Autor: Krzyżyk, Danuta
Słowa kluczowe: śląskie pieśni górnicze; kształcenie językowe; język polski nauczanie
Data wydania: 2009
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, T. 20 (2009), s. 152-165
Abstrakt: The article inscribes itself into the studies on a description of a linguistic and cultural world image reinforced in the Polish folk tradition — in regional hymns and songs. As a starting point the author states that the language serves not only communication, but is also a tool for the interpretation of the world from the point of view of an average language user. On the basis of analysis of 145 hymns collected by Adolf Dygacz, she reconstructs a linguistic image of a miner reinforced in the very folk texts. Mining hymns are a reflection of the real, social and spiritual life of miners. They without a doubt have a substantial cognitive value. They often contain very specific information on miners, their family life, experiences, passions, dreams and religion. They reinforce important facts concerning the region, the process of coal output, voice the cult of work, document many names of tools and professional actions. The language of the works in question reflects characteristic features of material, social and spiritual mining community.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2832
ISSN: 0208-5011
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Krzyzyk_Odzwierciedlenie_jezyka_i_kultury_regionu_w_slaskich.pdf527,58 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons