Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2835
Tytuł: Niegrzeczni bohaterowie dziecięcych lektur
Autor: Wójcik-Dudek, Małgorzata
Słowa kluczowe: dziecięce lektury; edukacja literacka
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, T. 22 (2013), s. 31-41
Abstrakt: The author of the article notices the characters equipped with deeper meaning in the so called rude text characters for young readers. “The lack of humbleness” ascribed to them means not only disobedience, but constitutes the basis of their worldview. The article compares Pinocchio, Pippi, and King Matt the First. Each character possesses features that point to the philosophical message of the story they represent. It seems that their interpretative complexity stands in opposition to modern enfants terrible performances focused exclusively on the scandal of denial.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2835
ISSN: 0208-5011
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wojcik_Dudek_Niegrzeczni_bohaterowie_dzieciecych_lektur.pdf423,94 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons