Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2837
Tytuł: Niekończąca się opowieść - przepis na wykład z pasją
Autor: Boczarowski, Andrzej
Słowa kluczowe: elementy dobrego wykładu; wykład akademicki; wystąpienie publiczne; prezentacja treści wykładu
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Kożusznik, J. Polak (red.), “Uczyć z pasją : wskazówki dla nauczycieli akademickich” (s. 93-118). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article aims to provide the readers with useful and practical advice on how to improve their skills in preparing presentations, as well as building effective lecturerstudent relationship. In other words, it presents components of a good lecture. The author depicts various ways of inspiring students to attend lectures by taking care of the way factual knowledge is communicated, as well as by what means it is going to get to students, which would render a lecture clear, coherent and comprehensible. The article’s author discusses, among other issues, objectives set by a lecturer, ways of determining who the recipients are, the choice of good and reliable equipment and software, which he illustrates with multiple examples. The paper ends with ten practical pieces of advice.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2837
ISBN: 9788380121362
9788322622940
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNoZ)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Boczarowski_Niekonczaca sie opowiesc_Przepis_na_wyklad_z_pasja.pdf602,5 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons