Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2840
Tytuł: Po stronie młodych : o utworach powieściowych Janusza Korczaka
Autor: Dawid, Łucja
Słowa kluczowe: Janusz Korczak; edukacja literacka
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, T. 22 (2013), s. 89-98
Abstrakt: The novel works by Janusz Korczak that undergo in the article a superficial examination, are in most cases covered with the shadow of oblivion. The reader finds there a literary illustration of Korczak’s main ideas of the educational system that has not lost its topicality.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2840
ISSN: 0208-5011
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WEiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Dawid_Po_stronie_mlodych_O_utworach_powiesciowych_Janusza_Korczaka.pdf454,98 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons