Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2840
Title: Po stronie młodych : o utworach powieściowych Janusza Korczaka
Authors: Dawid, Łucja
Keywords: Janusz Korczak; edukacja literacka
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, T. 22 (2013), s. 89-98
Abstract: The novel works by Janusz Korczak that undergo in the article a superficial examination, are in most cases covered with the shadow of oblivion. The reader finds there a literary illustration of Korczak’s main ideas of the educational system that has not lost its topicality.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2840
ISSN: 0208-5011
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dawid_Po_stronie_mlodych_O_utworach_powiesciowych_Janusza_Korczaka.pdf454,98 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons