Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2868
Tytuł: Metafizyka krytyczna Ottona Liebmanna
Autor: Kubalica, Tomasz
Słowa kluczowe: Otto Liebmann; Johannes Volkelt; Immanuel Kant; neokantyzm; krytycyzm; pewność; sceptycyzm; neo-Kantianism; certainty; scepticism; criticism
Data wydania: 2014
Źródło: "Folia Philosophica" T. 32 (2014), s. 47-64
Abstrakt: In this paper I analyse the notion of critique, its subject and scope of validity in the context of critical metaphysics of Otto Liebmann. The main argument is preceded by introductory remarks in which historical context and intellectual background of this notion are discussed. The main focus of the paper is on the standpoint of Otto Liebmann, author of curricular for neo-Kantianism Kant und die Epigonen (1865), and who — however usually conceived to be forerunner of neo-Kantianism — quite paradoxically takes somehow different position on metaphysics. It is different from so-called late neo-Kantianism which declared itself as opposite to metaphysics. Contrary to this, Liebmann accepted the possibility of metaphysics as a kind of crowning achievement and climax of scientific theories.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2868
ISSN: 1231-0913
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kubalica_Metafizyka_krytyczna_Ottona_Liebmanna.pdf254,71 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons