Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2903
Tytuł: Restrukturyzacja - między teorią a praktyką
Autor: Mitręga, Marian
Słowa kluczowe: restrukturyzacja; transformacja
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: K. Miroszewski, M. Stolarczyk (red.), "Śląsk - Polska - Europa - świat : pamięci Profesora Jana Przewłockiego" (S. 181-204). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: W okresie przekształceń społeczno-gospodarczych i politycznych, jakie dokonały się w Polsce po upadku tzw. bloku państw socjalistycznych, do języka polskiego weszły na trwałe dwa terminy: „transformacja” i „restrukturyzacja”. Pierwszy termin, używany w różnych dziedzinach oraz znaczeniach, rozumiany jest jako przemiana, przekształcenie, przeobrażenie
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2903
ISBN: 9788322621608
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Mitrega_Restrukturyzacja_miedzy_teoria_a_praktyka.pdf366,64 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons