Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2911
Title: Kontrowersje wokół koncepcji i praktyki polityki wschodniej Polski na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku
Authors: Stolarczyk, Mieczysław
Keywords: wschodnia polityka Polski; polska polityka
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Miroszewski, M. Stolarczyk (red.), "Śląsk - Polska - Europa - świat : pamięci Profesora Jana Przewłockiego" (S. 295-336). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Tradycyjnie dwa główne kierunki geograficzne polskiej polityki zagranicznej to kierunek zachodni i wschodni. W kolejnych okresach historycznych i zmieniających się formach ustroju polityczno-ekonomicznego Polski priorytet nadawano jednemu bądź drugiemu z nich. Po roku 1989 najważniejszym kierunkiem polityki zagranicznej Polski stał się kierunek zachodni i euroatlantycki, w tym, w wymiarze bilateralnym, relacje z Niemcami i innymi mocarstwami Europy Zachodniej oraz stosunki polityczne i w płaszczyźnie bezpieczeństwa ze Stanami Zjednoczonymi. Natomiast w relacjach wielostronnych na kierunku zachodnim kluczowe dla realizacji celów polityki zagranicznej przyjętych przez kolejne grupy rządzące Rzeczypospolitą Polską (RP) były stosunki w ramach NATO i Unii Europejskiej. Drugim kierunkiem strategicznym polskiej polityki zagranicznej po roku 1989 był kierunek wschodni.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2911
ISBN: 9788322621608
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stolarczyk_Kontrowersje_wokol_koncepcji_i_praktyki_polityki_wschodniej_Polski.pdf469,94 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons