Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2924
Title: Die Aufführung und Interpretation der älteren Musik - Vergangenheit und Gegenwart
Other Titles: Wykonawstwo i interpretacja muzyki dawnej - przeszłość i teraźniejszość
Authors: Mojżysz, Zenon
Keywords: muzyka dawna; interpretacje; wykonawstwo muzyki dawnej
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Uchyła-Zroski (red.), “Wartości w muzyce : interpretacja w muzyce jako proces twórczy. T. 5.” (s. 189-196). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Series/Report no.: Wartości w Muzyce;T. 5
Abstract: One of the key issues connected with music is its interpretation. The very article is an attempt to answer the question on what role interpretation plays and should play in the case of a modern performance of an old music before 1800. After a short presentation of what an old music is and used to be in modern music culture, the author concentrates on the notion of interpretation as such, and its practical aspects. Quoting old treaties, he shows what the role of a performer interpreting music in the past was, as well as what role the appropriate interpretation in creating modern performances of an old music is.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2924
ISBN: 9788322622254
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mojzysz_Die_Auffuhrung_und_Interpretation_der_alteren_Musik.pdf263,42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons