Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2927
Title: Karpaty i ich przedpole : przewodnik do ćwiczeń terenowych z sedymentologii
Authors: Vierek, Aleksandra
Lewandowski, Józef
Malik, Kazimiera
Salamon, Tomasz
Keywords: Sedymentologia; Karpaty; podręcznik akademicki
Issue Date: 2011
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Karpaty i ich przedpole. Przewodnik do ćwiczeń terenowych z sedymentologii został opracowany przez grupę pracowników naukowych i dydaktycznych Katedry Geologii Podstawowej Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Prowadzone od przeszło 10 lat ćwiczenia w terenie zaowocowały bogatą wiedzą i doświadczeniem, którymi to autorzy podręcznika pragną się podzielić z wszystkimi zainteresowanymi. Opisy prezentowanych stanowisk są w większości rezultatem własnych badań i prac naukowych, często konsultowanych i dyskutowanych oraz porównywanych z wynikami prac innych sedymentologów. Niniejszy podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów III roku geologii Uniwersytetu Śląskiego, kończących zajęcia stacjonarne z sedymentologii, ale wyrażamy nadzieję, że będą z niego korzystali również nauczyciele geografii szkół ponadpodstawowych czy miłośnicy przyrody i pieszych wędrówek. Większość prezentowanych w nim stanowisk leży w atrakcyjnych i ciekawych turystycznie miejscach, dokąd warto wybrać się na szkolną wycieczkę, łącząc wypoczynek z lekcją geologii w terenie. Liczymy na to, że zaszczepienie w młodych ludziach pasji i wrażliwości na piękno oraz kruchość środowiska przyrodniczego sprawią, że w przyszłości zostaną oni mądrymi i ambitnymi studentami Wydziału Nauk o Ziemi.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2927
ISBN: 9788322620151
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vierek_Karpaty_i_ich_przedpole.pdf11,26 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons