Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2934
Tytuł: Fenomenologiczne wątki filozofii dramatu
Autor: Wesołowska, Agnieszka
Słowa kluczowe: Edmund Husserl; fenomenologia; filozofia dramatu; egologia; aksjologia; phenomenology; philosophy of drama; egology; axiology
Data wydania: 2014
Źródło: "Folia Philosophica" T. 32 (2014), s. 289-318
Abstrakt: The paper depicts phenomenological threads of philosophy of drama. My aim here is to analyse the dramatic creature in its phenomenological aspect rooted in the thought of Józef Tischner. In analysis of axiological-agatological character of the egotic sphere, Tischner shows ego as a creature of internal rift. In the paper I focus on three threads of Tischner’s philosophy of drama and his concept of dramatic creature. First, the issue of the source experience as a starting point of philosophy. Second, the egotic thread; and thirdly, the dramatic-one, that is axiological interpretation of egology. Taking into account some selected issues which are core of Tischner’s philosophy of drama, makes it able to show his thought in his phenomenological provenance.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2934
ISSN: 1231-0913
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wesolowska_Fenomenologiczne_watki_filozofii_dramatu.pdf342,99 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons