Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2957
Title: Oczekiwania społeczne wobec opiniodawców
Authors: Popiołek, Katarzyna
Keywords: opiniodawca; psychologia sądowa
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. M. Stanik (red.),"Psychologiczne i interdyscyplinarne problemy w opiniodawstwie sądowym w sprawach cywilnych" (S. 27-34). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: W gąszczu aksjologicznym każdy człowiek wybiera określoną drogę, kierując się własnymi przekonaniami o tym, co jest sprawiedliwe. W sytuacjach konfliktowych odwołuje się do wyznawanych zasad, a jeśli to nie przynosi pożądanych rezultatów, czuje się skrzywdzony i zwraca się o pomoc do instytucji powołanych do wymierzania sprawiedliwości. Żywi wówczas nadzieję, że tutaj właśnie zostanie zrozumiany, a trudna sytuacja, w jakiej się znalazł, będzie właściwie rozwiązana. Oczekiwania takie kierowane są wobec sądów i ekspertów, których instytucja ta powołuje. Wachlarz tych oczekiwań jest bardzo rozległy. Szczególnie wyraźnie zaznacza się to w stosunku do opiniodawcy, z którym strony mają możliwość wejścia w relacje, charakteryzujące się mniejszym dystansem niż w przypadku zespołu sędziowskiego. To właśnie opiniodawca jest spostrzegany jako osoba, której diagnoza i sposób oceny sytuacji w dużej mierze będą wyznaczać kierunek działania sądu i jego ostateczną decyzję. Może to stać się przyczyną różnego sposobu ustosunkowywania się do niego. Opiniodawca może zatem być traktowany bądź jako wróg, który czyha na ujawnienie niekorzystnych okoliczności, by pogrążyć badanego, bądź jako sojusznik, u którego trzeba szukać zrozumienia
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2957
ISBN: 9788322619898
9788380126459
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Popiolek_Oczekiwania_spoleczne_wobec_opiniodawcow.pdf338,43 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons