Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2966
Title: Wykorzystanie zapisu qEEG w psychologicznej diagnozie różnicowej a implikacje opiniodawczo-sądowe
Authors: Czech, Kasper
Sygut, Maria
Białecki, Filip
Keywords: neurofeedback; psychologia sądowa
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. M. Stanik (red.),"Psychologiczne i interdyscyplinarne problemy w opiniodawstwie sądowym w sprawach cywilnych" (S. 216-221). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Wśród psychologów gwałtownie rozwija się metoda terapeutyczna, jaką jest neurofeedback. Bazuje ona na technologii ilościowej analizy elektroencefalografu (quantitative eeg — qEEG). Szacuje się, że w Polsce funkcjonuje ponad 200 pracowni wyposażonych w aparaturę umożliwiającą prowadzenie terapii. Sprzęt użytkowany przez dziesiątki psychologów może być również wykorzystany w celach diagnostycznych. Wyniki badań oraz doświadczenie kliniczne autorów sugerują, że zależność pomiędzy rezultatem qEEG a obrazem klinicznym zaburzeń psychicznych można wykorzystać w procesie diagnostycznym. W ten sposób qEEG może wzbogacić arsenał psychologicznych technik diagnostycznych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2966
ISBN: 9788322619898
9788380126459
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Czech_Wykorzystanie_zapisu_qEEG_w_psychologicznej_diagnozie.pdf331,93 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons