Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2987
Tytuł: Prof. zw. dr hab. Władysław Jacher - życiorys naukowy i zawodowy. Garść wspomnień pracowników Instytutu Socjologii UŚ
Autor: Bartoszek, Adam
Gruszczyński, Leszek
Kamińska-Berezowska, Sławomira
Pactwa, Bożena
Słowa kluczowe: Władysław Jacher; Uniwersytet Śląski
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: U. Swadźba, B. Pactwa, M. Żak (red.), "Praca - więź - integracja : wyzwania w życiu jednostki i społeczeństwa : monografia poświęcona pamięci prof. zw. dr. hab. Władysława Jachera. T. 1, Praca, przedsiębiorczość, gospodarka oparta na wiedzy" (S. 17-24). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Życiorys naukowy i zawodowy Prof. zw. dr hab. Władysława Jachera, pracownika Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2987
ISBN: 9788380123519
9788380123526
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bartoszek_Prof_zw_dr_hab_Wladyslaw_Jacher_zyciorys.pdf3,68 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons