Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2987
Title: Prof. zw. dr hab. Władysław Jacher - życiorys naukowy i zawodowy. Garść wspomnień pracowników Instytutu Socjologii UŚ
Authors: Bartoszek, Adam
Gruszczyński, Leszek
Kamińska-Berezowska, Sławomira
Pactwa, Bożena
Keywords: Władysław Jacher; Uniwersytet Śląski
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: U. Swadźba, B. Pactwa, M. Żak (red.), "Praca - więź - integracja : wyzwania w życiu jednostki i społeczeństwa : monografia poświęcona pamięci prof. zw. dr. hab. Władysława Jachera. T. 1, Praca, przedsiębiorczość, gospodarka oparta na wiedzy" (S. 17-24). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Życiorys naukowy i zawodowy Prof. zw. dr hab. Władysława Jachera, pracownika Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2987
ISBN: 9788380123519
9788380123526
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bartoszek_Prof_zw_dr_hab_Wladyslaw_Jacher_zyciorys.pdf3,68 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons