Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2993
Tytuł: Więzi - integracja - networking. Socjologiczne wymiary przekształceń regionu przemysłowego w kierunku regionu wiedzy
Autor: Suchacka, Małgorzata
Słowa kluczowe: social relationship; integration; networking; learning region; human capital; social capital
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: U. Swadźba, B. Pactwa, M. Żak (red.), "Praca - więź - integracja : wyzwania w życiu jednostki i społeczeństwa : monografia poświęcona pamięci prof. zw. dr. hab. Władysława Jachera. T. 1, Praca, przedsiębiorczość, gospodarka oparta na wiedzy" (S. 301-315). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Complicated nature of the industrial transformation of the region into a knowledge region is one of the most interesting topics of research, observation and inquiry both for researchers and practitioners. Contemporary empirical analyzes in a comprehensive manner attempt to describe these phenomena taking into account the concept of interdisciplinary roots: human capital and social capital, learning region — as well as the notion of a strictly sociological origin — social relations, integration and more recently networking. The purpose of this paper is to present a summary of the results of research in the Silesia voivodeship concerning transformation of the industrial region towards the knowledge region. The basic conclusion from these analyzes relates to the changing nature of relationships, the importance of relationships, integration and cooperation between regional entrepreneurs, the development of innovation and its determinants.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2993
ISBN: 9788380123519
9788380123526
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Suchacka_Wiezi_integracja_networking_Socjologiczne_wymiary_przeksztalcen.pdf553,13 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons