Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2994
Title: Rodzinne więzi: dane, zadane, odrzucane? Socjologiczne refleksje nad przemianami rodziny współczesnej
Authors: Budzyńska, Ewa
Keywords: bond; family; family transformation
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: U. Swadźba, B. Pactwa, M. Żak (red.), "Praca - więź - integracja : wyzwania w życiu jednostki i społeczeństwa : monografia poświęcona pamięci prof. zw. dr. hab. Władysława Jachera. T. 2, Wartości i więzi społeczne" (S. 47-59). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Family bond is a specific type of social ties. Depending on the type of family —traditional or modern — we have to deal with the leadership of the family structure to its members or with the leadership of individuals (family members) to the family as a group/institution. Today, many social processes (including individualization, deinstitutionalisation, atrophy of the neighbours’ ties) enhances the release of individuals from a strong and enduring family ties, based on solidarity commitments, to seek ties takes little sustained, weak, based on a quest to meet the emotional needs of individuals without permanent commitment to the other.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2994
ISBN: 9788380123533
9788380123540
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Budzynska_Rodzinne_wiezi_dane_zadane_odrzucane_Socjologiczne_refleksje.pdf504,73 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons