Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2996
Tytuł: Religia i etniczność. Grekokatolicy na Górnym Śląsku
Autor: Pactwa, Bożena
Słowa kluczowe: religion; ethnicity; national identity; Greek Catholic Church
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: U. Swadźba, B. Pactwa, M. Żak (red.), "Praca - więź - integracja : wyzwania w życiu jednostki i społeczeństwa : monografia poświęcona pamięci prof. zw. dr. hab. Władysława Jachera. T. 2, Wartości i więzi społeczne" (S. 191-215). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article describes the relationship between religion and ethnicity. Based on the Greek Catholic community living in Upper Silesia, the author presents possible links between these two categories and searches empirical examples. The parish in Katowice and Gliwice called ethnic parish, because in addition to religious functions it performs also a social function, by which it is possible to keep the faithful national and ethnic identity. Parish integrates members of the community, mediates the socio‑cultural practices aimed at preserving national traditions and patriotic, cherishes the memory of the past and is a space behavior of the Ukrainian language.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2996
ISBN: 9788380123533
9788380123540
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pactwa_Religia_i_etnicznosc_Grekokatolicy_na_Gornym_Slasku.pdf2,59 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons