Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3053
Title: Stosunki polsko-niemieckie w latach 1998-2009 (wybrane aspekty polsko-niemieckiej współpracy)
Authors: Stolarczyk, Mieczysław
Keywords: Stosunki polsko-niemieckie
Issue Date: 2011
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Stolarczyk (red.), "Stosunki Polski z sąsiadami w pierwszej dekadzie XXI wieku" (S. 9-67). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Opracowanie jest kontynuacją rozważań autora na temat stosunków polsko-niemieckich w okresie pozimnowojennym. Zob. M. Stolarczyk: Istota nowego etapu w rozwoju stosunków polsko-niemieckich po roku 1989. W: Polska i jej sąsiedzi w latach dziewięćdziesiątych. Polityczne i ekonomiczne aspekty współpracy i integracji. Red. B. Łomiński, M. Stolarczyk. Katowice 1998. Niniejszy artykuł jest zmodyfikowaną wersją fragmentu monografii autora Zbieżność i różnice interesów w stosunkach polsko-niemieckich w latach 1989—2009. Katowice 2010.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3053
ISBN: 9788322619735
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stolarczyk_Stosunki_polsko_niemieckie_w_latach_1998_2009.pdf728,85 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons