Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3056
Title: Miejsce Ukrainy w polskiej polityce zagranicznej po "pomarańczowej rewolucji" : próba bilansu
Authors: Czornik, Katarzyna
Keywords: stosunki polsko-ukraińskie
Issue Date: 2011
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Stolarczyk (red.), "Stosunki Polski z sąsiadami w pierwszej dekadzie XXI wieku" (S. 113-159). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Dwustronne relacje polsko-ukraińskie, obserwowane przez pryzmat polskiej polityki zagranicznej, należą bez wątpienia do kluczowych (a nawet strategicznych), aczkolwiek jednocześnie do jednych z najtrudniejszych, stawiających przed decydentami polskiej i ukraińskiej sceny politycznej niebagatelne wyzwania, chociażby ze względu na uwarunkowania niełatwej, wspólnej historii. Jak ujmuje to Piotr Wołejko: „Stosunki polsko-ukraińskie, wbrew pozorom, dalekie są od bardzo dobrych. Wiele wydarzeń historycznych pozostaje powodem niezgody obu narodów, a niektóre wywołują żywy sprzeciw i oburzenie. Przyjęta przez władze Polski i Ukrainy taktyka przemilczenia trudnych chwil we wspólnej przeszłości nie przynosi spodziewanych rezultatów.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3056
ISBN: 9788322619735
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Czornik_Miejsce_Ukrainy_w_polskiej_polityce_zagranicznej.pdf709,14 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons