Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3097
Title: [Arkadiusz Malejka: Radziwiłłowie a polityka Jana III Sobieskiego w latach 1684-1696 : recenzja]
Authors: Skrzypietz, Aleksandra
Keywords: Radziwiłłowie; Jan III Sobieski
Issue Date: 2014
Citation: Wieki Stare i Nowe, T. 6 (2014), s. 185-191
Abstract: "Układ recenzowanej pracy jest chronologiczny. Poszczególne rozdziały odpowiadają kolejnym cezurom, jakie wyróżnić możemy w polityce prowadzonej przez Jana III. Autor przedstawia najważniejsze wydarzenia z dziejów panowania Sobieskiego i ukazuje rolę, jaką odegrali w nich poszczególni przedstawiciele Domu Radziwiłłów".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3097
ISSN: 1899-1556
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skrzypietz_Arkadiusz_Malejka_Radziwillowie_a_polityka_Jana_III_Sobieskiego.pdf311,71 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons