Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3112
Title: About St Alexis's meeting with his father: remarks about one Gesture
Authors: Barłowska, Maria
Keywords: Legenda o św. Aleksym; Uczucia
Issue Date: 2005
Citation: Civitas Mentis, T. 1 (2005), s. 189-196
Abstract: Autorka, odnosząc się do interpretacji polskiej wersji językowej Legendy o świętym Aleksym, podkreślających walory psychologicznego rysunku bohaterów (T. Michałowskiej, P. Stępnia), poddaje analizie scenę anonimowego spotkania świętego z ojcem. Interpretując rozwój fabuły, wyraźnie ukazującej narastanie emocji i związku tego momentu opowieści z kontekstem sytuacyjnym, polemicznie odnosi się do tezy Verdianiego o przemieszczeniu wersów utworu. Zestawienie analizowanej sceny z obrazem Timantesa Ofiarowanie Ifigenii, retorycznie interpretowanym w dziełach Cycerona, Kwintyliana, Pliniusza i zastosowaną tam metodą amplifikacji pozwala autorce podkreślić artystyczne mistrzostwo Anonima w ukazaniu rozpaczy ojca.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3112
ISSN: 1895-8346
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barlowska_About_St_Alexis_Meeting_with_His_Father_Remarks_about_One_Gesture.pdf418,74 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons