Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3182
Title: Pisarze łacińscy w dawnej Polsce: rekonesans
Authors: Wilczek, Piotr
Keywords: Literatura polsko-łacińska
Issue Date: 2005
Citation: Civitas Mentis, T. 1 (2005), s. 110-127
Abstract: Studiując literaturę polską epok dawnych, a zwłaszcza średniowiecza, renesansu i baroku, musimy pamiętać o tym, że większość piśmiennictwa tych epok powstała w języku łacińskim. Stanowił on uniwersalne narzędzie komunikami między ludźmi wykształconymi, a ci przecież pisali i czytali teksty literackie. Polska nie była tu wyjątkiem i trzeba stwierdzić od razu, że dzida literatury polskiej pisano wówczas w dwu językach - polskim i łacińskim. [fragm.]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3182
ISSN: 1895-8346
Appears in Collections:Artykuły (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wilczek_Pisarze_lacinscy_w_dawnej_Polsce_rekonesans.pdf650,21 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons