Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3190
Title: Czy profesjonalizm może być powszechną normą etyczną?
Authors: Czakon, Tomasz
Keywords: etyka; etyka zawodowa; kodeksy etyczne służby cywilnej
Issue Date: 2014
Publisher: Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Citation: Przegląd Służby Cywilnej, 2014, nr 6, s. 32-36
Abstract: Profesjonalizm pojmowany jako pewnna dyspozycja, cecha zarówno ludzi, jak ~ i instytucji, staje się coraz bardziej czymś pożądanym, oczekiwanym, wymaganym i oczywistym. W kodeksach etycznych firm staje cię normą, cnotą etyczną. W wielu reklamach pojawiają cię oczekiwania dalej idące, firmy i instytucje wręcz głoszą, że charakteryzuje je, ich pracowników, nie tylko profesjonalizm, lecz superprofesjonalizm.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3190
ISSN: 2082-193X
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Czakon_Czy_profesjonalizm_moze_byc_powszechna_norma_etyczna.pdf883,16 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons