Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3227
Tytuł: Marceli z Ancyry. Fragmenty zachowanych pism
Autor: Słomka, Jan
Marceli z Ancyry
Słowa kluczowe: Marceli z Ancyry; arianizm; monarchianizm
Data wydania: 2016
Abstrakt: Przedstawione tu fragmenty są najważniejszymi zachowanymi tekstami Marcelego z Ancyry. Są to także jedyne teksty, których autorstwo nie budzi wątpliwości badaczy. Przekładu dokonano z krytycznego wydania tekstu greckiego, które opracował Erich K1ostermann, a w drugim wydaniu przejrzał G. Ch. Hansen (Eusebius Werke, Berlin 1972), GCS 14a, 185-215. Tekst jest ułożony według numeracji Vinzenta. W drugiej kolumnie podana jest powszechnie spotykana w opracowaniach numeracja fragmentów Marcelego przyjęta przez Klostermanna. Dla wygody pod przekładem podano zestawienie numeracji według układu Klostermanna i Vinzenta.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3227
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Teol)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Slomka_Marceli_z_Ancyry_fragmenty_zachowanych_dziel.pdf436,32 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Wszystkie pozycje w RE-BUŚ są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.