Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3250
Title: [Bartosz B. Awianowicz: Monety Republiki Rzymskiej. Kompendium. Toruń 2010: recenzja]
Authors: Kluczek, Agata A.
Keywords: Republika Rzymska; moneta; źródło numizmatyczne
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Wieki Stare Nowe, T. 5 (2013), s. 281-287
Series/Report no.: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;nr 3064
Abstract: We Wprowadzeniu do omawianej pracy skonstatowano brak w literaturze polskiej „jednolitego kompendium, obejmującego większość najważniejszych typów monet rzymskich od Republiki do późnego Cesarstwa”. Tę słuszną skądinąd uwagę traktować można jako swoisty manifest programowy Autora, który swoją publikacją dąży do wypełnienia stwierdzonej luki, przynajmniej częściowego wypełnienia, gdyż odnoszącego się do czasów Republiki. To inicjatywa bez wątpienia pożądana i cenna, jeśli weźmiemy pod uwagę trwające od pewnego czasu i stale rozwijające się zainteresowanie monetą starożytną w ogóle, i to, dodajmy, zainteresowanie na różnych poziomach: od prac numizmatycznych bardzo specjalistycznych, przez publikacje, w których monetę wykorzystuje się jako jedno ze źródeł do badań różnych aspektów historii starożytnej, aż po opracowania tworzone przez pasjonatów-amatorów. Ponadto jest to przedsięwzięcie godne odnotowania ze względu na oczekiwania niemałego kręgu kolekcjonerów monet starożytnych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3250
ISSN: 1899-1556
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kluczek_Bartosz_B_Awianowicz_Monety_Republiki_rzymskiej.pdf275,71 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons