Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3250
Tytuł: [Bartosz B. Awianowicz: Monety Republiki Rzymskiej. Kompendium. Toruń 2010: recenzja]
Autor: Kluczek, Agata A.
Słowa kluczowe: Republika Rzymska; moneta; źródło numizmatyczne
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Wieki Stare Nowe, T. 5 (2013), s. 281-287
Nr Serii/Raportu: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;nr 3064
Abstrakt: We Wprowadzeniu do omawianej pracy skonstatowano brak w literaturze polskiej „jednolitego kompendium, obejmującego większość najważniejszych typów monet rzymskich od Republiki do późnego Cesarstwa”. Tę słuszną skądinąd uwagę traktować można jako swoisty manifest programowy Autora, który swoją publikacją dąży do wypełnienia stwierdzonej luki, przynajmniej częściowego wypełnienia, gdyż odnoszącego się do czasów Republiki. To inicjatywa bez wątpienia pożądana i cenna, jeśli weźmiemy pod uwagę trwające od pewnego czasu i stale rozwijające się zainteresowanie monetą starożytną w ogóle, i to, dodajmy, zainteresowanie na różnych poziomach: od prac numizmatycznych bardzo specjalistycznych, przez publikacje, w których monetę wykorzystuje się jako jedno ze źródeł do badań różnych aspektów historii starożytnej, aż po opracowania tworzone przez pasjonatów-amatorów. Ponadto jest to przedsięwzięcie godne odnotowania ze względu na oczekiwania niemałego kręgu kolekcjonerów monet starożytnych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3250
ISSN: 1899-1556
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kluczek_Bartosz_B_Awianowicz_Monety_Republiki_rzymskiej.pdf275,71 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons