Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3266
Title: Report on the implementation of Work Package 4 "Selection and testing new ICT tools" in the framework of the IRNet project
Authors: Reis, Antonio dos
Delgado, Sixto Cubo
Gutierrez-Esteban, Prudencia
Alonso-Diaz, Laura
Smyrnova-Trybulska, Eugenia
Noskova, Tatiana
Morze, Nataliia
Kostolanyova, Katerina
Drlik, Martin
Issa, Tomayess
Keywords: narzędzia teleinformatyczne; model oceny satysfakcji użytkownika
Issue Date: 2016
Citation: International Journal of Research in E-learning, Vol. 2 (2016), s. 129-150
Abstract: Niniejszy artykuł, opracowany przez międzynarodowy zespół autorów – badaczy z różnych dziedzin naukowych związanych z teleinformatyką, e-learningiem, pedagogiką i innymi powiązanymi dziedzinami – koncentruje się na celach i niektórych wynikach międzynarodowego projektu IRNet. W szczególności artykuł ten opisuje narzędzia badawcze, metody i pewne procedury Pakietu Roboczego 4 (dalej: WP4) „Selekcja i testy nowych narzędzi teleinformatycznych”: cele, zadania, rezultaty, realizację podróży badawczych. Badacze z partnerskich uniwersytetów przeprowadzili analizę wyników WP4 w kontekście kolejnych etapów i pakietów roboczych IRNet – międzynarodowego projektu badawczego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3266
ISSN: 2451-2583
2543-6155
Appears in Collections:Artykuły (WEiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Reis_Report_on_the_Implementation_of_Work_Package_4.pdf463,99 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons