Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/329
Tytuł: Occurrence of temporarily-introduced alien plant species (ephemerophytes) in Poland - scale and assessment of the phenomenon
Autor: Urbisz, Alina
Słowa kluczowe: Efemerofity; Antropofity; Polska; Rośliny naczyniowe
Data wydania: 2011
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Nr Serii/Raportu: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;
Abstrakt: The main goal of the work is the monographic study of the ephemerophytes of Poland and the assessment of their role in the contemporary flora. The following research tasks have been undertaken in order to achieve it: – the precise definition of the term “ephemerophyte” and the setting of criteria for the attribution of a species to that group of plants, – verifying and updating the list of the ephemerophytes of Poland, – presenting the characteristic of the species assigned to this group (taxonomy, origin, manner of introduction, dynamics of appearance, habitats occupied), – determining the relationship between the appearance of ephemerophytes and the economic development of Poland in different historical periods, – identifying the species showing the strongest tendency to became established in Poland.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/329
ISBN: 978-83-226-2053-3
ISSN: 0208-6336
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WBiOŚ)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Urbisz_Occurrence_of_temporarily-introduced_alien_plant_species.pdf5,34 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons