Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3348
Tytuł: Problem komunikacji w rzeczywistości wirtualnej – nowe wzorce komunikacyjne a problem tożsamości podmiotu
Autor: Struzik, Elżbieta
Słowa kluczowe: Virtual reality; Information society; Social communication
Data wydania: 2009
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Kiepas, M. Sułkowska, M. Wołek (red.), "Człowiek a światy wirtualne" (S. 92-107). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article deals with the issue of communication in the conditions of the information society, the problem of the subject in the new communication spaces defined by VR. In this perspective, the issues of subject identity are becoming important. VR generates new forms of communication practices modifying the activity of the subject within the scope of an interpersonal and social communication. In this way, the issues of creating new communication models and new forms of social interactions modifying attitudes towards values, and their influence on the creation of identity projects have been raised.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3348
ISBN: 978-83-226-1793-9
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Struzik_Problem_komunikacji_w_rzeczywistosci_wirtualnej.pdf447,27 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons