Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3354
Title: Dialog katolicko-żydowski w diecezji bielsko-żywieckiej
Authors: Budniak, Józef
Keywords: Diecezja bielsko-żywiecka; Historia judaizmu
Issue Date: 2008
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: G. Ignatowski (red.), "Dialog chrześcijańsko-żydowski w Polsce" (S. 97-116). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Dnia 25 marca 1992 r. papież Jan Paweł II bullą Totus Tuus Poloniae Populus utworzył diecezję bielsko-żywiecką która powstała z wydzielonego terenu diecezji katowickiej (Śląsk Cieszyński — dekanaty: Bielsko- Biała centrum, Bielsko-Biała zachód, cieszyński, czechowicki, istebniański, skoczowski, strumieński, wiślański) i archidiecezji krakowskiej (dekanaty: andrychowski, bialski, kęcki, oświęcimski, żywiecki I, żywiecki II). Diecezja charakteryzuje się bogatą mozaiką religijną, składającą się z wielu wyznań chrześcijańskich oraz z wyznawców religii mojżeszowej. Wyznawcy Kościoła rzymskokatolickiego stanowią tu 60% ogółu mieszkańców, a ewangelickiego — 35%. Kilka procent mieszkańców to zielonoświątkowcy, wolni chrześcijanie, metodyści, baptyści, adwentyści dnia siódmego i wyznawcy innych religii2. Wśród wyznawców innych religii najliczniejszą grupę stanowią Żydzi (40 mieszkańców). W historii Śląska Cieszyńskiego Żydzi zajmowali wysoką pozycję społeczną. [fragm.]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3354
ISBN: 978-83-226-1754-0
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Budniak_Dialog_katolicko-zydowski_w_diecezji_bielsko-zywieckiej.pdf543,88 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons