Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3355
Title: Misja wśród Żydów
Authors: Górski, Jan
Keywords: Judaizm; Misja Kościoła
Issue Date: 2008
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: G. Ignatowski (red.), "Dialog chrześcijańsko-żydowski w Polsce" (S. 18-21). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: Postawiony w tytule znak zapytania przypomina o wątpliwości, jaka nasuwa się przy takim sformułowaniu tematu. Kościół, realizując misję ad gentes, korzysta z doświadczenia dialogu, który jest częścią misji. Z drugiej strony pojawia się wątpliwość, czy takie same reguły, adekwatne w stosunku do wyznawców innych religii, mogą być przydatne w relacji do Żydów? [fragm.]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3355
ISBN: 978-83-226-1754-0
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gorski_Misja_wsrod_Zydow.pdf278,97 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons