Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3356
Title: Jan Paweł II a Międzynarodowy Katolicko-Żydowski Komitet Łączności
Authors: Ignatowski, Grzegorz
Keywords: Jan Paweł II; Judaizm
Issue Date: 2008
Citation: G. Ignatowski (red.), "Dialog chrześcijańsko-żydowski w Polsce" (S. 28-34). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: Jednym z zagadnień, które szczególnie nurtowało Jana Pawła II, był proces pojednania chrześcijańsko-żydowskiego. Świadectwem tego są liczne przemówienia, w których papież wypowiadał się nie tylko na temat wzajemnych relacji, lecz także wspierał organizacje promujące dialog z Żydami. [fragm.]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3356
ISBN: 978-83-226-1754-0
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ignatowski_Jan_Pawel_I_a_Miedzynarodowy.pdf331,45 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons