Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3357
Title: Spotkanie jako element konstytutywny dialogu. Dzień Judaizmu w Katowicach 17 stycznia 2005 r.
Authors: Nowicki, Andrzej
Keywords: Judaizm; Ogólnopolski Dzień Judaizmu
Issue Date: 2008
Citation: G. Ignatowski (red.), "Dialog chrześcijańsko-żydowski w Polsce" (S. 90-96). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: Dialog, pojęty jako autentyczna wymiana poglądów między ludźmi, nigdy nie był równie żywotny, równie niezbędny we wszystkich dziedzinach jak dzisiaj. Jego potrzeba wynika głównie ze specyfiki współczesnego społeczeństwa, które charakteryzuje się znaczną różnorodnością. Zróżnicowanie to pojawia się między innymi w istnieniu różnych kultur i religii oraz wielorakich systemów hierarchii i wartości, które traktuje się obecnie nie tylko jako fakt, lecz także jako wartość. Owa wielość i różnorodność stwarza bowiem wciąż nowe możliwości spotkania z innymi kulturami i religiami. Odbywa się to dzięki środkom masowego przekazu, a także dzięki codziennemu obcowaniu z ludźmi inaczej wierzącymi. wszystko to sprawia, że zdążając ku sobie, z tak często różnych kultur i religii, odczuwamy coraz większe pragnienie, aby zacząć się nawzajem poznawać jako niezależne źródła rozumienia.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3357
ISBN: 978-83-226-1754-0
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nowicki_Spotkanie_jako_element_konstytutywny_dialogu.pdf312,22 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons