Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3370
Title: Aktualność Jamesa [Recenzja]
Authors: Piróg, Mirosław
Keywords: Recenzja; Charles Taylor
Issue Date: 2008
Citation: Folia Philosophica, T. 26 (2008), s. 391-398
Abstract: Recenzja książki Charlesa Taylora: Oblicza religii dzisiaj. Tłum. A. Lipszyc. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2002.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3370
ISSN: 1231-0913
2353-9445
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pirog_Aktualnosc_Jamesa.pdf309,56 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons