Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3422
Tytuł: Kiedy sztuka wytwarza kapitał : zaangażowanie i sztuka w przestrzeni publicznej
Autor: Dziadzia, Bogusław
Słowa kluczowe: sztuka; sztuka w przestrzeni publicznej; zaangażowanie w sztuce
Data wydania: 2015
Wydawca: Fundacja Animacji Społeczno-Kulturalnej
Źródło: B. Dziadzia, B. Głyda-Żydek, S. Piskorek-Oczko (red.), "Sztuka w przestrzeni publicznej : artystyczne wymiary wytwarzania kapitału społecznego i kulturowego " (S. 15-32). Bielsko-Biała : Fundacja Animacji Społeczno-Kulturalnej
Abstrakt: "Sztuka w przestrzeni publicznej w niniejszym tekście traktowana jest jako zestaw potencjałów do wytwarzania kapitału społecznego i kulturowego. Na wstępie przyjmuję założenie, że każde upublicznienie dzieła sztuki może mieć znaczenie dla wytwarzania kapitału. Upublicznienie należy tu rozumieć jako zaistnienie relacji dzieło-odbiorca; relacji zawiązanej zarówno intencjonalnie, jak i przypadkowo, kiedy w niezamierzony sposób mieszkaniec czy użytkownik danego obszaru wchodzi w kontakt z artystycznymi formami ingerencji w przestrzenną tkankę miasta. (...)" (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3422
ISBN: 978-83-64812-01-9
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WEiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Dziadzia_Kiedy_sztuka_wytwarza_kapital.pdf341,64 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons