Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3427
Title: Przemoc sztuki w przestrzeni publicznej : nieunikniony konflikt czy erozja wspólnoty?
Authors: Winnicka-Gburek, Joanna
Keywords: sztuka; przestrzeń publiczna
Issue Date: 2015
Publisher: Fundacja Animacji Społeczno-Kulturalnej
Citation: B. Dziadzia, B. Głyda-Żydek, S. Piskorek-Oczko (red.), "Sztuka w przestrzeni publicznej : artystyczne wymiary wytwarzania kapitału społecznego i kulturowego " (S. 47-65). Bielsko-Biała : Fundacja Animacji Społeczno-Kulturalnej
Abstract: "(...) Gdy opinia publiczna na jakiś ważny temat jest podzielona, rodzi się konflikt. Kształtowanie się opinii w przestrzeni publicznej dotyczy również sztuki, jako jednego ze zjawisk ważnych dla człowieka. Sztuka może być przedmiotem debaty, może pomóc w krytycznej dyskusji lub ją zantagonizować. Przy akceptacji takiej natury sztuki współczesnej, ważne jest to, w jaki sposób myślimy o jej roli w życiu publicznym.(...)" (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3427
ISBN: 978-83-64812-01-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Winnicka-Gburek_Przemoc_sztuki_w_przestrzeni_publicznej.pdf731,9 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons