Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3436
Title: Wpływ egalitaryzmu na dyskurs publiczny we Francji (w kontekście jego infiltracji przez idee liberalne)
Authors: Pyka, Robert
Keywords: Egalitaryzm; Francja; Dyskurs publiczny
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Wódz (red.), "Między socjologią polityki a antropologią polityki" (S. 38-55). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: Społeczeństwem, które w tym kontekście zasługuje na szczególną uwagę, jest społeczeństwo francuskie toczące sobie właściwą debatę publiczną w wymiarze politycznym od ponad 200 lat, w wyniku której wytworzyło ono wiele doktryn i mitów z właściwymi im pojęciami; z większości z nich do dziś nie potrafi się ono wyzwolić. Wynika to prawdopodobnie z historycznego ciężaru i zarazem dziedzictwa silnie zmitologizowanej rewolucji francuskiej, będącej źródłem określonego modelu funkcjonowania społeczeństwa i państwa, który uległ następnie uniwersalizacji w obrębie społeczeństw zachodnich, a którego Francja czuje się wciąż obrońcą i mandatariuszem. Rewolucja francuska wprowadziła do francuskiego społeczeństwa trzy mityczne hasła, których społeczne piętno dostrzegalne je st po dzień dzisiejszy, bez względu na ich odniesienie do społecznej praktyki i rzeczywistości. Są to oczywiście wolność , równość i braterstwo , które zaowocowały w społecznej świadomości Francuzów brakiem akceptacji rażących nierówności społecznych oraz potrzebą budowy społeczeństwa egalitarnego opierającego się na silnym poczuciu solidarności społecznej. [fragm.]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3436
ISBN: 978-83-226-1776-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pyka_Wplyw_egalitaryzmu_na_dyskurs_publiczny_we_Francji.pdf524,01 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons