Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3437
Title: Wokół problemu tożsamości narodowej Belgów
Authors: Jankowska, Renata
Keywords: Tożsamość narodowa; Belgia
Issue Date: 2009
Citation: J. Wódz (red.), "Między socjologią polityki a antropologią polityki" (S. 109-121). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: Problem tożsamości regionalnej jest szczególnie dyskutowanym problemem ostatnich lat w Europie, gdzie można zaobserwować coraz odważniejsze roszczenia poszczególnych grup ludności, domagających się uznania swej odrębności oraz swych praw, zarówno na płaszczyźnie politycznej, jak i społecznej, gospodarczej, językowej. Przedmiotem niniejszego artykułu jest kwestia tożsamości regionalnej Walonów i Flamandów jako podłoże antagonizmów walońsko-flamandzkich w Belgii.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3437
ISBN: 978-83-226-1776-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jankowska_Wokol_problemu_tozsamosci_narodowej_Belgow.pdf419,51 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons