Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3438
Title: Konflikt społeczny na Cyprze
Authors: Jankowska, Renata
Keywords: Cypr; Konflikt społeczny
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Wódz (red.), "Między socjologią polityki a antropologią polityki" (S. 56-68). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: Konflikt społeczny na Cyprze ma bardzo złożoną naturę . W żadnym innym kraju nie występuje takie zjawisko. Nie można porównać go do problemu kanadyjskiego, do antagonizmów flamandzko-walońskich czy problemów innych narodów. Konflikt cypryjski obejmuje dwie społeczności: grecką i turecką, które bardzo się od siebie różnią pod względem języka, kultury, zwyczajów, religii. Społeczności te teoretycznie (i w myśl prawa międzynarodowego) żyją w ramach jednego państwa, w praktyce zaś niewiele ma ją ze sobą wspólnego, gdyż oddzielone są od siebie „zieloną linią”. Celem artykułu jest wyjaśnienie genezy antagonizmów grecko-tureckich na Cyprze oraz analiza charakteru konfliktu społecznego pomiędzy tymi dwiema społecznościami.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3438
ISBN: 978-83-226-1776-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jankowska_Konflikt_spoleczny_na_Cyprze.pdf448,75 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons