Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3439
Title: Rytuał jako sposób budowania rzeczywistości politycznej
Authors: Rycman, Anna
Keywords: Rytuał polityczny
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Wódz (red.), "Między socjologią polityki a antropologią polityki" (S. 69-82). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Nasze rozważania dotyczą trzech kwestii: w pierwszej kolejności przypominamy religijne pochodzenie rytuału oraz polityczne konsekwencje jego sekularyzacji. Następnie pokazujemy, jak dalece rytuał polityczny odbiega od skostniałego ceremoniału na rzecz pewnej wewnętrznej dynamiki uzasadniającej jego skuteczność i wykorzystanie. Wreszcie zajmujemy się bardziej szczegółowo protokołem w ustroju demokratycznym, analizowanym jako rytuał przyczyniający się do koniecznego usystematyzowania porządku politycznego. [fragm.]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3439
ISBN: 978-83-226-1776-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rycman_Rytual_jako_sposob_budowania_rzeczywistosci_politycznej.pdf440,72 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons