Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3440
Title: Geneza i ewolucja niektórych elementów tożsamości narodowej Algierczyków
Authors: Gibas, Marzena
Keywords: Tożsamość narodowa; Algieria
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Wódz (red.), "Między socjologią polityki a antropologią polityki" (S. 122-138). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: Do niedawna o algierskiej tożsamości narodowej mówiono niewiele lub wcale. Przyczyną tego stanu rzeczy był fakt, że naród algierski po prostu nie istniał, a Algieria jako państwo pojawiła się na mapie politycznej świata dopiero w XX wieku. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie genezy, a także ewolucji niektórych elementów algierskiej tożsamości narodowej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3440
ISBN: 978-83-226-1776-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gibas_Geneza_i_ewolucja_niektorych_elementow_tozsamosci_narodowej.pdf505,62 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons