Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3443
Title: Przestrzeń, duchowość i praktyki znaczące
Authors: Dziewierski, Marek
Keywords: Mniejszość ukraińska w Polsce; Symbolizacja etniczna
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Wódz (red.), "Między socjologią polityki a antropologią polityki" (S. 170-183). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: Ukraińcy stanowią dzisiaj jedno z najbardziej aktywnych środowisk mniejszościowych w Polsce. Część z nich żyje w tradycyjnych skupiskach w południowo-wschodniej Polsce na obszarze trzech województw: podkarpackiego, lubelskiego oraz małopolskiego. Większość jednak, w następstwie pacyfikacji i wysiedleń przeprowadzonych w 1947 roku, zamieszkuje w rozproszeniu (głównie województwa: dolnośląskie, lubuskie, zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie i podlaskie). Przypuszcza się, że taki stan może mieć znaczenie dla aktywizacji lokalnych wspólnot etnicznych oraz procesów identyfikacyjnych konstruowanych na podstawie łączności z terytorium. [fragm.]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3443
ISBN: 978-83-226-1776-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dziewierski_Przestrzen_duchowosc_i_praktyki_znaczace.pdf433,89 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons