Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3444
Title: Kościół greckokatolicki w Polsce: pomiędzy duchowością, duszpasterstwem a społeczno-narodowym zaangażowaniem
Authors: Pactwa, Bożena
Keywords: Kościół greckokatolicki w Polsce
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Wódz (red.), "Między socjologią polityki a antropologią polityki" (S. 184-202). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: Niniejszy artykuł jest próbą pokazania dziejów cerkwi greckokatolickiej w ostatnim stuleciu, z uwzględnieniem okresu dwudziestolecia międzywojennego, czasów wojennych i powojennych oraz okresu odradzania się tej wspólnoty religijnej. Kościół ten w powszechnej opinii zyskał miano Kościoła narodowego, a pojęcie „grekokatolik” jest utożsamiane z narodowością ukraińską (choć znaczna część Ukraińców w Polsce to osoby wyznania prawosławnego).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3444
ISBN: 978-83-226-1776-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pactwa_Kosciol_greckokatolicki_w_Polsce.pdf534,35 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons