Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3480
Title: Zastosowanie Krytycznej Analizy Dyskursu w badaniu zjawisk komunikacyjnych na przykładzie sprawy ks. Piotra Natanka
Authors: Warzecha, Adam
Keywords: Krytyczna Analiza Dyskursu; KAD; PR; public relations; komunikacja społeczna; teoria komunikacji; Kościół; Natanek; Dziwisz
Issue Date: 2014
Citation: Świat i Słowo, T. 22, nr 1 (2014), s. 63–85
Abstract: Artykuł przedstawia możliwość zastosowania Krytycznej Analizy Dyskursu (KAD) w badaniu różnorodnych zjawisk komunikacyjnych. W warstwie metodologicznej odwoływać się będę do pojęć i koncepcji KAD zaproponowanych przez prekursora i jednego z głównych teoretyków tego nurtu Normana Fairclougha, a także aparatu pojęciowego public relations. KAD rozwijana jest w socjolingwistyce od początku lat 90. Interesuje się różnymi przejawami semiozy, które stanowią nieredukowalny składnik rzeczywistości społecznej i tworzącymi ją, bardziej lub mniej trwałymi, instytucjami, praktykami i zdarzeniami społecznymi. Badanie zakłada odniesienie podstawowych elementów praktyki społecznej public relations do struktury semiotycznej identyfikowanej za Normanem Faircloughem jako specyficzne gatunki, dyskursy i style, a następnie ujęcie ich jako szczególnego rodzaju porządku dyskursu. Ujęcie takie pozwala z jednej strony uzyskać przejrzysty opis analizowanych zjawisk, a z drugiej daje możliwość interdyscyplinarnego do nich podejścia. Ilustracją jego zastosowania będzie analiza głośnej sprawy dotyczącej zaangażowania ks. Piotra Natanka z Grzechyni koło Makowa Podhalańskiego w ruch intronizacyjny i jego konfliktu z metropolitą krakowskim.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3480
ISSN: 1731-3317
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Warzecha_Zastosowanie_krytycznej_analizy_dyskursu.pdf482,13 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.