Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3501
Title: Biologia wód śródlądowych : skrypt dla studentów studiów I i II stopnia na kierunkach biologia i ochrona środowiska
Authors: Strzelec, Małgorzata
Spyra, Aneta
Serafiński, Włodzimierz
Keywords: biologia podręcznik akademicki; ekosystemy słodkowodne; limnologia podręczniki akademickie
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Biologia wód śródlądowych (limnologia) to dziedzina wiedzy przyrodniczej, której obiektem badań są ekosystemy słodkowodne w całej ich różnorodności. Można wśród nich wyróżnić wiele typów, biorąc pod uwagę następujące kryteria: ruch wody (ekosystemy wód płynących i wód stojących), trwałość (ekosystemy trwałe i okresowe), wiek, sposób powstania (ekosystemy naturalne i antropogeniczne) oraz zawartość substancji pokarmowych (ekosystemy oligo-, mezo- i eutroficzne).Ta dyscyplina wiedzy przyrodniczej zajmuje się przede wszystkim przemianą materii w wodzie, światem organizmów i ich zespołów (biocenoz), ale obejmuje także hydrochemię, hydrologię oraz geologię i topografię środowisk słodkowodnych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3501
ISBN: 9788322618738
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WBiOŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Strzelec_Biologia_wod_srodladowych.pdf14,59 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons