Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3504
Title: Ćwiczenia z podstaw astrofizyki
Authors: Pańków, Maria
Keywords: astrofizyka podręczniki akademickie; astrofizyka zadania i ćwiczenia
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Niniejszy skrypt ma być pomocny studentom trzeciego roku fizyki i geofizyki, którzy w programie studiów mają zajęcia z astrofizyki. Wykład zatytułowany Wstęp do astrofizyki, w wymiarze 30 godzin, jest uzupełniony ćwiczeniami, również w wymiarze zaledwie 30 godzin. Ani w okresie nauki szkolnej, ani we wcześniejszych latach studiów studenci nie uczestniczą w żadnych systematycznych zajęciach obejmujących podstawowe wiadomości z astronomii, dlatego w toku ćwiczeń, na początku, konieczne jest wprowadzenie i zdefiniowanie podstawowych pojęć z tej dziedziny, a także zrealizowanie tematów ułatwiających orientację na sferze niebieskiej. Podaje się też wstępne wiadomości dotyczące ogólnie używanych przyrządów obserwacyjnych i podstawowych technik obserwacyjnych. Przegląd zjawisk przebiegających na sferze niebieskiej powinien być uzupełniony najprostszymi obserwacjami astronomicznymi. Studenci słuchali już wykładów z fizyki ogólnej i mechaniki teoretycznej, zatem w wielu przypadkach (na przykład jeśli chodzi o podstawowe zagadnienia z mechaniki nieba) nie ma potrzeby przedstawiania teorii omawianych zjawisk, a powtórzenie stosownych wiadomości stanowić będzie część indywidualnego przygotowania się do poszczególnych ćwiczeń.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3504
ISBN: 9788322618059
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pankow_Cwiczenia_z_podstaw_astrofizyki.pdf19,73 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons