Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3526
Title: Demokratyczny reżim polityczny : relacje między legislatywą i egzekutywą w III Rzeczypospolitej
Authors: Glajcar, Rafał
Keywords: demokracja; reżim polityczny; III Rzeczypospolita; legislatywa; egzekutywa
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Niniejsza monografia poświęcona jest jednemu z obszarów projektowania, tworzenia i funkcjonowania instytucji w III Rzeczypospolitej. Pojęcie III RP często używane jest w sposób intuicyjny, co oczywiście może powodować różne określenia jej ram czasowych. O wiele bardziej klarowne są terminy I RP czy II RP, co wynika z faktu, że stanowią zamknięte okresy politycznej historii Polski. Inaczej jest z III RP, będącą nadal realizowanym modelem państwa. Nie zmienia tego nawet fakt, że mniej więcej dekadę temu podjęto próbę realizacji projektu IV RP. Nie o „numerologię” wszak tutaj chodzi, ale o określenie temporalnych granic prezentowanej analizy. Zasadniczym problemem jest wskazanie momentu, który uznany zostanie za początek III RP. Istotne wydaje się więc określenie tego, kiedy nastąpiła zmiana nadająca działaniom instytucji państwa nowy kierunek.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3526
ISBN: 9788380127722
9788380127920
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Glajcar_Demokratyczny_rezim_polityczny.pdf4,43 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons