Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3530
Tytuł: Zagrożenia zdrowia we współczesnym społeczeństwie konsumpcji
Autor: Bulska, Joanna
Dworak, Alina
Słowa kluczowe: społeczeństwo konsumpcji; pedagogika społeczna
Data wydania: 2010
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: E. Syrek, (red.), "Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Radziewiczowi-Winnickiemu w 65. rocznicę urodzin" (S. 512-521). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Współczesna cywilizacja niesie z sobą wiele korzyści i ułatwień, ale równocześnie stwarza dla człowieka zagrożenia zdrowotne, które niejednokrotnie prowadzą do fizycznych, psychicznych lub społecznych komplikacji zdrowia, wywołując w konsekwencji choroby cywilizacyjne, zmęczenie, wyczerpanie oraz wiele innych zaburzeń2, a przecież zdrowe życie stanowi „podstawowe zadanie, determinujące praktycznie każdą sferę ludzkich zachowań”. Zdrowie jest powszechnie pożądaną wartością, źródłem indywidualnych satysfakcji, dających możliwość osiągnięcia innych znaczących dóbr, takich jak wykształcenie, bogactwo, prestiż społeczny. Istotnym warunkiem takiego życia jest świadomość, że zdrowie „nie jest stanem stałym, toteż we wszystkich okresach życia ważne jest upowszechnianie i promowanie jego zdrowego stylu”.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3530
ISBN: 9788322619674
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bulska_Zagrozenie_zdrowia_we_wspolczesnym_spoleczenstwie.pdf322,62 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons